ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Οδοντιατρικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφώνΜΕΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

ΜΟΝΗΡΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ


ΛΕΥΚΑΝΣΗ 

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΣΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 


ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ